Avaa DLL

Tällöin suostumus on voimassa kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, jolloin hänet poistetaan joka tapauksessa huoltajan perheprofiilista. Huomioitavaa on, että 12–17-vuotiaiden kertomustekstejä ei kuitenkaan näytetä henkilölle itselleen eikä perheprofiilissa, ellei lääkäri ole sitä erikseen sallinut. Eikä se ole pelkästään IT-osastojen asia, se miten organisaation prosessit toimivat ja minne tietoja siirretään on hyvin paljon koko organisaatiosta kiinni. […]